OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemlerine ilişkin e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Başkanlık Sistemlerine yüklenme süresinin uzatılması hakkında bir duyuru yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 Sıra
Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile
e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere,
tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter
Saklama Kılavuzu” nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma
zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine
kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği
belirtilmektedir.

Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu
süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek
mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının
mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından
ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte değerlendirildiğinde, her hangi bir
mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin
olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme
tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı
değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun
görülmüştür.

Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat
dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün
ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe
nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz
etmektedir.

Duyurulur.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

İBM YMMİBM Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İhtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız.
ADRESNeredeyiz?
https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/img-footer-map.png
TAKİP EDİNİBM YMM Sosyal Medya
Güncel duyuru, haber ve bilgilendirmeler için takipte kalın.
İBM YMMİBM Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İhtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız.
ADRESNeredeyiz?
https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/img-footer-map.png
TAKİP EDİNİBM YMM Sosyal Medya
Güncel duyuru, haber ve bilgilendirmeler için takipte kalın.